Inleiding

SilverBeauty neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u veilig verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel deze gegevens worden verwerkt. Daarnaast kunt u in dit privacy statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verklaring van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen viainfo@silverbeautybleiswijk.nl. Dit privacy statement is van toepassing op de diensten en website gebruikt en geleverd door SilverBeauty. U dient zich ervan bewust te zijn dat SilverBeauty niet verantwoordelijk is voor het privacy statement van andere sites en bronnen (denk hierbij aan bijvoorbeeld WhatsApp, Facebook, Instagram etc.). Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
SilverBeauty respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wie is SilverBeauty

SilverBeauty is de eenmanszaak SilverBeauty gevestigd te Bleiswijk aan de Edisonlaan 22D ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 62542532.
SilverBeauty is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door SilverBeauty de verwerkingsverantwoordelijke.

Gebruik persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Wij verwerken niet altijd alle gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken.
SilverBeauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bij gebruik van SilverBeauty haar diensten kunnen ook gevoelige persoonsgegevens bewaard worden. Dit kunnen gezondheidssituaties zijn die invloed kunnen hebben op de behandeling of de behandeling op de gezondheid.

Indien u een uitgebreid overzicht wilt over alle gegevens en hoe deze bewaard worden, kunt u de verwerkingsoverzicht opvragen bij info@silverbeautybleiswijk.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

SilverBeauty heeft gegevens van u in bezit, deze gegevens heeft u aan ons verstrekt of zijn via de website/ contactformulier ingevuld.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via onze website.

Doeleinden

Wij verwerken gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan
 • om met u te communiceren door middel van e-mail, telefoon, WhatsApp en andere persoonlijke communicatiemiddelen
 • bijhouden continuïteit van bezoeken en behandelgeschiedenis
 • indien sprake van bijvoorbeeld Diabetes, Reuma, allergie, zwangerschap of andere gezondheidssituaties die invloed kunnen hebben op de behandeling of de behandeling op de gezondheid.

Voor een compleet overzicht voor doeleinden van gegevens kunt u het verwerkingsregister van SilverBeauty opvragen via info@silverbeautybleiswijk.nl.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

SilverBeauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Er zijn verschillende maatregelen genomen om misbruik, verlies en uitlekken van gegevens tegen te gaan. Zo is de website extra beveiligd met een SSL-certificaat, de zakelijke laptop waarin ook gegevens worden opgeslagen is alleen toegankelijk met een code.

Uw rechten

Onder de EU AVG beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij SilverBeauty over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij SilverBeauty. U kunt verzoeken dat SilverBeauty uw gegevens wijzigt, verbeterd, aanvult, verwijderd of afschermt.

Beperking van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van SilverBeauty de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van SilverBeauty of en derde plaats vindt, heeft u het recht om bezwaar tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van SilverBeauty te verkrijgen. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden en zullen nooit zonder toestemming aan derden verstrekt worden.

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking van toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat SilverBeauty u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door SilverBeauty

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@silverbeautybleiswijk.nl. SilverBeauty zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat SilverBeauty het verzoek heeft ontvangen. Indien SilverBeauty het verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom wij het antwoord hebben afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Doorgifte aan derde land of internationale organisatie

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden opgeslagen aan een aan SilverBeauty gelieerde ondernemingen binnen de Europese Economische ruimte. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast bewaren wij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat uvan deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement en de wijze waar SilverBeauty uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@silverbeautybleiswijk.nl. Dit kan ook als u een klacht hebt over de manier waarop SilverBeauty uw gegevens verwerkt kunt u een e-mail sturen naar info@silverbeautybleiswijk.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming in Nederland is dit de autoriteit persoonsgegevens.

Inwerkingtreding:

Dit privacy statement is vanaf 1 mei 2018 ingetreden en is al laatst gewijzigd op (25-05-2018).